MARDİN DARGEÇİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI

 

T.C
DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 Sayı       : 16211169/903.07.02/1779                                                                         19.08.2016
 Konu     : Ücretli Öğretmen Görevlendirmesi

DUYURU

İLGİLİ MEVZUAT:

a) M. Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.

b) Talim ve Terbiye Kurulu Kararı.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

e) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 2011/43 sayılı genelgesi

g) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların

    Atamalarına Esas Olan Alanlar Ve Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasları 

 GENEL AÇIKLAMALAR:


1- Ücretli öğretmen Başvuruları 22/08/2016-08/09/2016 tarihleri arasında alınacaktır.  Belirtilen tarihlerden sonra başvuru alınmayacaktır.

2-Üniversitelerin lisans programları mezunları ile ön lisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Branş bazında alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman, ön lisans mezunu adaylara görev verilecektir.


3-Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri; KPSS10 ve KPSS121 sınav puanı olanlardan alanlar bazında öncelik sırası ve  kendi aralarında  KPSS10 ve KPSS121 sınav puanı üstünlüğüne göre alanlar bazında öncelik sırası ve başvuru önceliğine göre yapılacaktır. İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin başvuruları da değerlendirilecektir.

4-İhtiyaca binaen ücretli öğretmen görevlendirmeleri 2016-2017 eğitim- öğretim yılı süresince aşağıda belirtilen esaslara bağlı olarak devam edecektir.

5-Ücretli öğretmen görevlendirmeleri KPSS10 ve KPSS121sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacağından; adaylar KPSS10 ve KPSS121 sınav sonuç belgelerinin mutlaka başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde bu konuda adayın uğrayacağı mağduriyetten adayın kendisi sorumlu olacaktır.


6-Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://dargecit.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

7-Başvurular http://dargecit.meb.gov.tr/adresinde yayımlanan Görev Talep Dilekçesi doldurularak, formda istenilen  belgelerle birlikte yarım kapak dosya şeklinde Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. 

8- ücretli öğretmen görevlendirmelerinde oluşabilecek istisnai problemlerin çözümünde ücretli öğretmen değerlendirme komisyonu yetkilidir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5.Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş  olmak.(Bakaya kalmamak).

6.Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

 

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

A-Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri;

-KPSS10 ve KPSS121 sınav puanı olanlardan; alanlar bazında öncelik sırası ve  kendi aralarında KPSS10 ve KPSS121 sınav puanı   üstünlüğüne göre,

-İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin görevlendirmeleri de yapılacaktır.

-2015-2016 Eğitim öğretim yılında görev almış ücretli öğretmenlerin başvuruları, ücretli öğretmen görevlendirme komisyonu tarafından uygun görülenler KPSS10 ve KPSS121 puan üstünlüğüne bakılmaksızın resen görevlendirilebilecektir.

-Ön lisans çocuk gelişimi bölümü mezunlarının görevlendirmeleri, lisans bölümü (okul öncesi öğretmenleri ve çocuk gelişimi) mezunlarından ihtiyaç karşılanmaması durumunda idarenin uygun göreceği tarih ve saatte Vatan İlkokulu konferans salonunda ücretli öğretmen görevlendirme komisyonu tarafından yapılan kuradan çıkan isim önceliğine göre görevlendirme yapılacaktır. Ön lisans (okul öncesi öğretmenleri ve çocuk gelişimi) mezunları kuraya gözlemci olarak belirtilen tarih ve saatte katılabilecektir. http://dargecit.meb.gov.tr/ sitesinde kura tarihi ve saati ile ilgili bilgilendirme amaçlı duyuru yapılacaktır.

B-Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası: 

1-Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

2-Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

3-Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar

4-Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar

5-Diğer Fakülteler

C-Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar  ve Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar

2-Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)

3-Diğer Fakülteler.

İstenen Evraklar;

1)Diploma/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

2)Nüfus Cüzdan fotokopisi

3)Formasyon belgesi  (varsa) Fotokopisi

4)KPSS10 ve KPSS121 sonuç belgesi

5)Adli Sicil Kaydı

 

6) Görev talep dilekçesi  

 

DİLEKÇE İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ..

/meb_iys_dosyalar/2016_08/19045111_20162017_ucretli_ogretmen_basvuru_dilekcesi.pdf

Dargeçit Hükümet Konağı Kat4 Dargeçit/MARDİN - 0482 381 20 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.