MARDİN DARGEÇİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ücretli Öğretmenlik Başvuruları

İlçemizde görevlendirilecek olan ücretli öğretmenlerin 09 Eylül 2018 tarihine kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.  
Ücretli Öğretmenlik Başvuruları

-Evraklar görevlendirilme yapıldıktan sonra istenecektir.

-Görevlendirme yapılırken 2017 ve 2018 yılı KPSS puanları baz alınacaktır.

-Sonuçlar sitemizden yayamlanacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5.Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş  olmak.(Bakaya kalmamak).

6.Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

A-Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri;

-KPSS10 ve KPSS121 sınav puanı olanlardan; alanlar bazında öncelik sırası ve  kendi aralarında KPSS10 ve KPSS121 sınav puanı   üstünlüğüne göre,

-İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin görevlendirmeleri de yapılacaktır.

-İlçemiz okullarında daha önce ücretli öğretmen olarak görev yapıp  emsallerine göre üstün başarı göstermiş öğretmenler ücretli öğretmen görevlendirme komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde KPSS10 ve KPSS121 puan üstünlüğüne bakılmaksızın resen görevlendirilebilecektir.

-Ön lisans çocuk gelişimi bölümü mezunlarının görevlendirmeleri, lisans bölümü (okul öncesi öğretmenleri ve çocuk gelişimi) mezunlarından ihtiyaç karşılanmaması durumunda idarenin uygun göreceği tarih ve saatte Vatan İlkokulu konferans salonunda ücretli öğretmen görevlendirme komisyonu tarafından yapılan kuradan çıkan isim önceliğine göre görevlendirme yapılacaktır. Ön lisans (okul öncesi öğretmenleri ve çocuk gelişimi) mezunları kuraya gözlemci olarak belirtilen tarih ve saatte katılabilecektir. http://dargecit.meb.gov.tr/ sitesinde kura tarihi ve saati ile ilgili bilgilendirme amaçlı duyuru yapılacaktır.

B-Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası: 

1-Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

2-Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

3-Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar

4-Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar

5-Diğer Fakülteler

C-Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar  ve Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar

2-Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)

3-Diğer Fakülteler.

NOT:Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar https://dargecit.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

Dargeçit Hükümet Konağı Kat4 Dargeçit/MARDİN - 0482 381 20 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.