MARDİN DARGEÇİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 VİZYON ÇALIŞMA TAKVİMİ

2023 VİZYON ÇALIŞMA TAKVİMİ

.............................KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)      

İlgi:      05.12.2018 tarih ve 23447265 sayılı Makam Onayı  

2023 Eğitim Vizyonu aklı ve kalbi aynı anda besleyen bir eğitim anlayışı ile; kendi kendine yeterli, kendi gücünü, yeteneğini tanıyan, öğrenmeyi öğrenmiş, aradığını nerede bulabileceğini bilen, tarihine aşina, çağın ve geleceğin becerileriyle donatılmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültürüne meraklı, duyarlı, nitelikli, ahlâklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.                                                        

Geleceğimize yön verecek olan eğitim vizyonumuzdaki en önemli rol, başarımızın anahtarı olarak atfettiğimiz öğretmenlerimize düşmektedir. Bu anlamda, kendini yetiştiren, geliştiren, hayat boyu öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş güçlü birer rehber olan nitelikli öğretmenler hiç şüphesiz bizlerin en büyük kazancı olacaktır.  Okulu merkeze alan bir sistem anlayışı; değerlerimizi bilen, anlayan ve benimseyip hayatını bu değerlerle donatan bireyleri yetiştirme misyonuna sahiptir. Bu misyondan yola çıkarak okullarımız, kurumlarımız Milli Eğitim politikaları ve amaçları doğrultusunda, içinde bulundukları koşul ve öncelikler dahilinde bir “Okul Gelişim Modeli” ni hayata geçireceklerdir. Okul gelişiminin değerlendirilmesindeki temel ilke, diğer okullarla karşılaştırılması değil okulun imkanları ölçüsünde, bulunduğu yerden kat ettiği mesafenin ölçüt olarak kabul edilmesidir.  Yönetici hem okulun mevcut kapasitesini yok edebilecek hem de çok sınırlı imkânlardan hayal ve hayat üretebilecek kişidir. Okulun kimliğini bulma aşamasında her okul, yöneticisi kadar okuldur. Bu nedenle yetkinin ötesinde okul yöneticisinin okuldaki çocuktan veliye kadar güvene ve uzmanlığa dayalı etki gücü belirleyicidir. Bu etki gücünün rolü yalnızca eğitim planındaki unsurlar için değil aynı zamanda öngörülemeyenlerin yönetilmesinde de önemlidir.  Sokrates’in dediği gibi “Çocukların ilk ve en etkili öğretmenleri anne-babalarıdır.” Bu minvalde çocuklarıyla iletişimi kuran ve onları hayata hazırlayan ve öğrencilerin eğitim sürecinde başarısını başat olarak etkileyen ailelerin zaman, özne, nesne ve mekân ilişkilerinde gereken derinlik ve tasarruf bilincine sahip olmaları için imkan sağlanması 2023 Eğitim Vizyonunun öncelikleri arasındadır.               

Okulların etkili olabilmesinin en temel koşullarından biri de okulların, okul–aile birliğine sahip olması gerektiğidir. Okul-aile birliği sayesinde okulun paydaşları olan velilerle etkili bir iletişim sağlanmakta, ailenin de eğitim-öğretim sürecine katılmasına olanak sağlanmaktadır. Böylece değişimler karşısında okullar ayakta durabilmekte, öğrencilerin her alandaki başarısı da oldukça yüksek olabilmektedir.        

Akademik bilginin beceriye dönüştürülmesi adına ve “Gönlüne dokunmadığımız öğrenci kalmasın” şiarıyla yerelde yürüttüğümüz “Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım Projesi”ni 2023 Eğitim Vizyonu uygulama çerçevesi kapsamında eğitimde dönüşüm ruhu ile geçmişten geleceğe köprüler kurarak öğrencilerin eğitim yaşamını her alanında hissetmesini ve seçtiği yolda ilerleme potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayıcı fırsatlar sunmaktadır.                

 2023 Eğitim Vizyonumuzun Mimarı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’un belirttiği üzere “Türkiye’ye güveniyoruz. Eğitimde bir başarı hikâyesi oluşacaksa bunu tüm toplumun birlikte gerçekleştireceğine inanıyoruz. Bugün ülkemizde hemen her alanda ortaya konan başarı hikâyelerini, eğitim alanında tüm dünyanın gıptayla izleyeceği bir başarı hikâyesiyle taçlandırmanın tam zamanıdır.”                

Tüm bu bilgiler, hedefler ışığında, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2023 Eğitim Vizyonu uygulama çerçevesi kapsamında, okulların-kurumların izlenmesi, değerlendirilmesi, başarılarının ödüllendirilmesi, sorunların tespit edilmesi amaçlarına matuf olarak “2023 Eğitim Vizyonu Okul/Kurum İzleme-Değerlendirme formu” hazırladık.             

 Formdaki ilk 17 madde/Kriter  tüm kademedeki okullarımız için (Anaokulları, İlkokullar, Tüm Ortaokullar, Tüm liseler ( Tüm kademedeki Özel okullar) geçerlidir. Ayrıca her eğitim kademesi için de 3 özel madde eklenmiştir. Sonuçta tüm okullarımız toplam 20 Maddeden/Kriterden değerlendirilecek ve her birinden puan alacaktır. Okullarımızın bu çalışmada dikkat edeceği hususlar ek olarak yazıda mevcuttur.  Okullarımızın dışındaki diğer kurumlarımız için de ayrı değerlendirme formları hazırlandı.(Öğretmenevi, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, İş Uygulama okulu, Olgunlaşma Enstitüleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri) Bu kurumlarımız da ayrı değerlendirme formlarından sorumlu olup,15 kritere göre değerlendirileceklerdir. Formlar eklerde verilmiştir.            

 Bu açıklamalara göre, tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve tüm okul-kurumlarımızın  gerekli çalışmaları yapmaları, ekteki takvime göre hareket etmeleri, eğitim kalitelerini yükseltmek adına eklerdeki  izleme-değerlendirme formlarındaki kriterleri titizlikle yerine getirmeleri hususunda;   Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.                                                                                                                                                                                                                                                                

 Yakup SARI                  

      Vali a.                     

İl Milli Eğitim Müdürü        

/meb_iys_dosyalar/2018_12/28133314_07161842_TAKVYM_1.docx

/meb_iys_dosyalar/2018_12/28133314_07162333_OKUL_FORMU.docx

/meb_iys_dosyalar/2018_12/28133315_07162548_YYRETMENEVY_FORMU.docx

/meb_iys_dosyalar/2018_12/28133315_07162915_HALK_EYYTYM_FORMU.docx

/meb_iys_dosyalar/2018_12/28133315_07163235_MESLEKY_EYYTYM_MERKEZLERY.docx

Dargeçit Hükümet Konağı Kat4 Dargeçit/MARDİN - 0482 381 20 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.